ຊັ້ນວາງຊ້ອນແບບເຫຼັກ S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ຊັ້ນວາງຊ້ອນແບບເຫຼັກ

 ຊັ້ນວາງຊ້ອນແບບເຫຼັກ

- ຊັ້ນວາງເຄື່ອງທີ່ມີຄວາມສະດວກໃນການຊົມໃຊ້ ສາມາດວາງຕໍ່ກັນໄດ້ຕາມແນວສູງໃນໄລຍະຊົມໃຊ້  ແລ້ວເອົາຊ້ອນກັນເວລາເກັບມ້ຽນເຮັດໃຫ້ປະຢັດພື້ນທີ່ເກັບມ້ຽນ ເພີ່ມຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ

- ສາມາດສັ່ງເຮັດໄດ້ຕາມຕ້ອງການ ມີໃຫ້ເລືອກທັ້ງແບບຊຸບກັນວາໄນ ແລະແບບພົ່ນສີ 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ບໍລິສັດ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນການຜະລິດອຸປະກອນກ່ຽວກັບການເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ ໃຫ້ກັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຕ່າງ ໆ ແລະ ດີພາທເມັ້ນສະໂຕ, ບໍລິສັດ ຍັງເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະຈຳໜ່າຍອຸປະກອນຮອງຮັບສາຍໄຟຟ້າ ( Cable Tray system ) ຖານຮອງຄານໝໍ້ແປງ ທໍ່ຈັບໂຄມໄຟຖະໜົນ, ຂາຈັບທໍ່ຢຶດແບບປັບໄດ້ ແມ່ນໂຮງງານທີ່ມີເຄື່ອງຈັກທັນສະໄໝ, ໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີໃນການອອກແບບ ໂດຍທີມນັກບໍລິຫານ ທີມວິສະວະກອນ ແລະ ນັກອອກແບບທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຊ່ຽວຊານມາຫຼາຍປີ ຜະລິດຕະພັນທຸກຊິ້ນ ຜະລິດຈາກແຜ່ນເຫຼັກທີ່ຜ່ານການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ເຄືອບຜິວໂດຍກະບວນການ Zinc Phosphate Pretreatment ຈາກນັ້ນທຸກຊິ້ນງານຈະຖືກນຳມາພົ່ນສີຝຸ່ນ (Epoxy Powder Paint) ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຫຼື ເຄືອບຜິວໂດຍການພົ່ນສີນ້ຳ ຫຼື ວິທີຊຸບ Hot-Dip Galvanized ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດຂີ້ໝ້ຽງ ດັ່ງນິ້ນຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ ຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານສູງ ໃນເລື່ອງຄວາມສວຍງາມ ທົນທານ ແລະ ປອດໄພ ແລະລາຄາທີ່ໜ້າພໍໃຈ

ເຮົາ ແມ່ນ ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ສິນຄ້າປະເພດອຸປະກອນໄຟຟ້າ ຂຶ້ນຮູບໂລຫະ ລວມໄປເຖິງໂຄງສ້າງໂຊລ່າເຊວ ເຊັ່ນ ກຣາວສະກູ ຊິກມ່າ ແລະອື່ນ ໆ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງ ໂຊລ່າເຊວ, ອຸປະກອນຖານຮອງຄານໝໍ້ແປງ ຂາຈັບທໍ່ຢຶດໂຄມແບບປັບໄດ້ ທໍ່ຈັບໂຄມໄຟຖະໜົນ ພ້ອມທັ້ງຮັບຮອງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າທຸກຊິ້ນ

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer click here design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

 

CONTACT US 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Address
12/39 Moo. 10 Pao in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120 Thailand.
Phone
+662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078
E-mail
awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com
Website
ssm.aecgateway.comwww.ssmindustry.comssmindustry.brandexdirectory.com

แผ่นพลาสติกกันซึม (HDPE GEOMEMBRANE SHEET)

แผ่นพลาสติกกันซึมที่นิยม มาใช้ ปูบ่อแก๊ส ปูบ่อน้ำ กันในปัจจุบันนั้น มักจะใช้ แผ่นกันซึมชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ซึ่งเป็นแผ่นกันซึมที่มีความหนาแน่นในระดับโมเลกุลจึงทำให้แผ่นกันซึมชนิดความหนาแน่นสูงมีความคงทน และมีความยืดหยุ่นสูง

ในการติดตั้งและประกอบแผ่นกันซึมจากต้องใช้ ความร้อนในการประกอบแผ่นกันซึมเข้าด้วยกัน แต่ถ้าเป็นในส่วนของมุมหรือช่องแคบขนาดเล็กระหว่างแผ่นกันซึมทั้งสอง ก็จะใช้เม็ดพลาสติกหรือวัสดุสังเคราะห์อัดเข้าไปในช่องว่างนั้นเพื่อเป็นการอุดรอยต่อนั้น

ปัจจุบันแผ่นพลาสติกกันซึม (HDPE GEOMEMBRANE SHEET) ได้ถูกนำมาใช้ในการรองกันน้ำรั่วซึม ซึ่งมีลักษณะการใช้งานดังนี้


  • ใช้ออกแบบก่อสร้าง ปูบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อเก็บน้ำ, ปูคลองชลประทาน, ปูงานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในภูมิประเทศที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ดีอันเนื่องมาจากสภาพดินไม่อุ้มน้ำ

  • ใช้ออกแบบก่อสร้าง ปูบ่อบำบัดน้ำเสีย และ บ่อก๊าซชีวภาพ เพราะแผ่น HDPE มีคุณสมบัติในความคงทนต่อสารเคมีดีที่สุดชนิดหนึ่ง

  • ใช้ปูบ่อรองบ่อฝังกลบขยะ เพราะแผ่น HDPE มีคุณสมบัติในความคงทนต่อสารเคมีดีที่สุดชนิดหนึ่ง ป้องกันไม่ให้ขยะที่เป็นมลพิษไปปนเปื้อนและขยายบริเวณออกไป

  • ปูบ่อหมักปุ๋ยทางการเกษตร ซึ่งช่วยในการรักษาอุณหภูมิการหมัดทำให้หมักได้เร็ว

  • ใช้ปูรองบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร ปูรองในบ่อเลี้ยงปลา, ปูรองในบ่อเลี้ยงกุ้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากน้ำเสียภายนอกและสิ่งมีชีวิตที่อาจทำอันตรายต่อสัตว์น้ำ

  • เหมาะสำหรับงานกรุภายในแทงค์น้ำ เพื่อเก็บกักของเหลวและเคมีภัณฑ์

  •  

 


จำหน่ายแผ่นพลาสติกกันซึม (HDPE GEOMEMBRANE SHEET) พร้อมบริการติดตั้งและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผ่นพลาสติกกันซึม
ขายแผ่นพลาสติก HDPE คุณภาพ แผ่นพลาสติกปูบ่อ จำหน่ายแผ่นพลาสติกปูรองก่อนเทพื้นคอนกรีต
พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล บจก.


 

 

 

การติดตั้งแผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง

 

 


 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://brandexdirectory.com


 

 


 

บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด บริการติดตั้ง ผ้าใยสังเคราะห์ Synthetic เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ พลาสติกงานก่อสร้าง แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีตและพลาสติกปูพื้นอเนกประสงค์ พลาสติกปูบ่อเก็บน้ำ ท่อneodrain พลาสติกปูพื้น ท่อ hdp ,ท่อ hdpe

จำหน่ายและติดตั้งแผ่นพลาสติกกันซึม แผ่นพลาสติกกันซึมส่งตรงจากโรงงาน ขายแผ่นพลาสติก HDPE SHEET แผ่น PE แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน แผ่นพลาสติกอ่อนพีอี จำหน่ายท่อนีโอเดรน ติดตั้งท่อนีโอเดรน Neodrain แผ่นพีวีซีเคลือบเส้นใยโพลีเอสเตอร์

 

 


สนใจติดต่อ
พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล บจก.
26 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : +668 1657 1367 , +662 453 1011-13 , 091-324-6294
โทรสาร : +662 แผ่นพลาสติก HDPE 453 1014
อีเมล : premier_energy@hotmail.com
plr.brandexdirectory.com
www.plr.co.th/home

ຮັບຜະລິດສະຫຼາກພລາສະຕິກ PVC : EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

ຮັບຜະລິດສະຫຼາກພລາສະຕິກ PVC : EASTERN PLASPACK CO.,LTD.


 

ຮັບຜະລິດສະຫຼາກພລາສະຕິກ PVC

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ
ການພິມ
ເຄື່ອງພິມໃນລະບົບ ໂຣໂຕກຣາເວຍ ຈຳນວນ 3 ເຄື່ອງ (8 ສີ, 10 ສີ, 12 ສີ) ທີ່ສາມາດພິມງານໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 12 ປີ ໂດຍຄວາມໄວສູງສຸດ 180 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ
ການຕັດແຍກຟີມ
ແມ່ນຂະບວນການທີ່ມ້ວນງານພິມ ມາຕັດແຍກຂອບອອກ ແລະແຍກມ້ວນອອກຈາກກັນ ແມ່ນສິນຄ້າສຳເລັດຮູບກຽມສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າສຳລັບສະຫຼາກ OPP ແມ່ນມ້ວນແຍກ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງພະແນກຈອດກາວ ສຳລັບສະຫຼາກປະເພດ PVC
ການຈອດກາວ
ແມ່ນການເອົາມ້ວນຟີມທີ່ຜ່ານການຕັດແຍກມາແລ້ວ ເອົາມາຈອດກາວໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ເຊິ່ງລູກຄ້າແມ່ນຜູ້ກຳໜົດ ສຳລັບສະຫຼາກປະເພດ PVC
ການກວດງານພິມ ແລະຮອຍຈອດ
ແມ່ນການນຳເອົາມ້ວນຟິມທີ່ຜ່ານການຈອດແລ້ວ ມາກວດກາຄວາມຮຽບຮ້ອຍອີກຄັ້ງ ກ່ອນບັນຈຸລົງກ່ອງ ການກວດກາຈະກວດທັ້ງໃນສ່ວນຂອງການພິມ ແລະຮອຍຈອດກາວ ເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບດີທີສຸດ ສຳລັບສະຫຼາກ PVC ແບບງານຕັດຊິ້ນ
ການຕັດຊິ້ນງານ
ແມ່ນການນຳເອົາມ້ວນທີ່ຜ່ານການຈອດກາວແລ້ວ ມາຕັດຊິ້ນ ພ້ອມກັບກວດກາຄັດແຍກຊິ້ນງານທີ່ມີບັນຫາອອກກ່ອນຈັດສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ ສຳລັບສະຫຼາກ PVC ແບບງານຕັດຊິ້ນ

PVC Label Manufacturer

Printing
3 ROTOGRAVURE PRINTING M/C SYSTEMS (8 COLORS ,10 COLORS, 12 COLORS)
12 MAXIMUM PRINTABLE COLORS FEATURE WITH 180 M./MINUTE HIGHEST SPEED
Slitting
THIS IS THE PROCESS TO TAKE PRINTED ROLL
TO SPLIT THE RIM OUT
THEN SEPERATES THE ROLL APART.
MADE AS FINISHED PRODUCT READY FOR CUSTOMER DELIVERY OF OPP LABEL.
THE SLIT ROLL IS FOR HANDOVER TO GLUE ADHERESIVE DEPARTMENT FOR PVC LABEL
Center Seal
TAKING THE CUT ROLLING FILM FOR CENTERING SEAL
AS CUSTOMER ORDER SIZE AND STANDARD FOR PVC LABEL.
Doctor or Re-reeling
TAKING THE SEALED ROLLING FILM TO DO INSPECTION AGAIN BEFORE BOX PACKING
INSPECTION WILL BE DONE ON IMAGE PRINTING AND GLUE SEALING
FOR THE BEST QUALITY PRODUCT ON ROLLED DELIVERY PVC
Cutting
TAKING THE GLUED FILM TO CUT IN PIECES TOGETHER WITH DEFECT SCREENING
PRIOR SENDING TO CUSTOMER FOR THE CUTTING PVC LABEL

 

 


ບໍລິສັດ ອີສເທີນ ພລາສແພັກ ຈຳກັດກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ພວກເຮົາ ແມ່ນຜູ້ຜະລິດ ສະຫຼາກບັນຈຸພັນພລາສຕິກ ໂດຍກຳມະວິທີການພິມ ໃນລະບົບ ໂຣໂຕກຣາເວຍ ເຊິ່ງສາມາດພິດໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 12 ສີ
ການບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວ ຈາກປະສົບການ ແລະຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງທີມງານ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດທຽບສີຕົວຢ່າງໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ມີການວາງແຜນທີ່ດີເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
ວັດສະດຸຄຸນນະພາບ ເຮົາເລືອກໃຊ້ຟີມຈາກຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນຳລະດັບປະເທດທີ່ຮັບຮອງຄຸນນະພາບທັ້ງ PVC, PET ແລະ OPP ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ
ເຮົາໃຊ້ເຄື່ອງພິມລະບົບ ໂຣໂຕກຣາເວຍ 12 ສີ ລວມສີພິເສດ ທີ່ສາມາດພິມຄວາມໄວສູງ
ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ເຮົານຳໃຊ້ເຄື່ອງພິມລະບົບ ໂຣໂຕກຣາເວຍ 12 ສີ ລວມສີພິເສດ ທີ່ສາມາດພິມຄວາມໄວສູງ
ຈາກປະສົບການດ້ານເມັດພລາສຕິກ ແລະກະບວນການຜະລິດບັນຈຸພລາສຕິກກວ່າ 20 ປີ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການ ແລະກະບວນການຜະລິດຂອງລູກຄ້າເປັນຢ່າງດີ, ຕອນນີ້ ກວ່າ 14 ປີ ທີ່ບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງຈິງໃຈ ທຸ່ມເທ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຢ່າງເຕັມທີ່
ຜູ້ຜະລິດສະຫຼາກນ້ຳດື່ມ, ຜູ້ຜະລິດສະຫຼາກຟີມຫົດ, ສະຫຼາກຟີມຫົດPET, ສະຫຼາກພລາສຕິກPVC, ສະຫຼາກພລາສຕິກOPP, ສະຫຼາກພລາສຕິກຄຸນນະພາບສູງ, ຮັບຜະລິດສະຫຼາກນ້ຳດື່ມ, ຮັບຜະລິດສະຫຼາກຟີມຫົດ, ພິມສະຫຼາກພລາສຕິກ


EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

WE SPECIALIZE IN PLASTIC LABELS PRINTING USING ROTOGRAVURE PRINTING PROCESS BY 12 COLORS  HIGH-SPEED PRINTING MACHINES.
From the team professional and experiences, it makes us enable to do a fast color proof, systematic, and good planning to handle customer requirements.
We choose to use the film from national leading manufacturer with quality certifcation including PVC, PET, and OPP
We use the 12 colors ROTOGRAVURE system printer including special color manipulation for the sake of high-speed printing.
SHRINK read more FILM: PVC, PET
FILM FOR FLEXIBLE PACKAGING: BOPP
SUITABLE FOR EVERY FORMAT OF PLASTIC PACKAGING.
HIGH QUALITY PLASTIC LABEL ALSO TAKE PART IN QUALITY MAINTENANCE TO EXTEND LIFE CYCLE FOR THE PRODUCT CONTAINED IN PACKAGE.
We choose films from qualified national leading manufacturers for PVC, PET, and OPP.
We use cold storage for keeping product both before and after production to prevent film contraction and use temperature control vehicle for shipping product into customer hand.
From our experience and professional skill in our team, we enable to do color proving in a timeliness way. There is system and planning for supporting customer needs.


CONTACT US

EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

Address
168/8 Moo 3 Withun Damri Rd., Thambon Ban Bueng, Amphoe Ban Bueng, Chonburi 20170
Phone
+6681-686-1262, +6638-446-604
E-mail
easternplas@hotmail.com
Website
easternplaspack.aecgateway.com
 

แรงงาน หมายถึงอะไร

แรงงาน หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านการบริหารจัดการจนทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ในแนวคิดของวิชาเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ความพยายามของมนุษย์หรือการออกแรง ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผู้ที่ดำเนินการจะได้รับค่าตอบแทน

ซึ่งตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ประชากรในวัยทำงาน ไม่รวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน นักบวช ทหาร ผู้ต้องขังและผู้ประกอบกิจการเพื่อหากำไร ความสามารถในการทำงานเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ

สรุปนิยามความหมายของคำว่า แรงงาน จึงหมายถึงที่ทำงานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าหรือบริการโดยอาศัยทั้งกำลังแรงกายและกำลังความคิด แต่ไม่รวมในด้านของความสามารถในการประกอบการของแต่ละบุคคล ในทางเศรษฐศาสตร์การใช้แรงงานจะต้องเป็นการใช้แรงงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงินหรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นส่วนแรงงานที่ไม่ได้รับผลตอบแทนจะไม่ถือว่าเป็นแรงงาน


บริษัทจัดหาแรงงานไทย รับเหมาแรงงานไทย จัดหาแรงงาน รับประกอบชิ้นงานทุกชนิด รับงานประกอบชิ้นส่วนตามแบบ
พีซีที บิสซิเนส บจก.

 


 


 


สามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://brandexdirectory.com
ภาพโฆษณาที่ลงในหนังสือ The Catalogue

 
บริษัท จัดหางาน พีซีที บิสซิเนส จำกัด

รับเหมาแรงงานไทย จัดหาแรงงานไทย บริษัทจ้างเหมาแรงงาน รับจัดหาแรงงานคนไทย จัดหาพนักงานแรงงาน ผู้ให้บริการเอาท์ซ็อส (Outsoure)  บริษัทสรรหาและว่าจ้างพนักงานคนไทย

บริการรับเหมาแรงงาน ฉะเชิงเทรา, รับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต ฉะเชิงเทรา, รับเหมาประกอบชิ้นงาน ฉะเชิงเทรา, บริษัทจัดหาพนักงาน ฉะเชิงเทรา, ผู้รับเหมาจัดหาแรงงานไทย ฉะเชิงเทรา บริการรับเหมาแรงงาน และบริการจัดหาแรงงานส่งเข้ายังสถานประกอบการ จัดหาคนตรงงาน ตรงเวลา รับผิดชอบ ในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์

 

 

 

 

สนใจติดต่อ
จัดหางาน พีซีที บิสซิเนส บจก.
23/53 หมู่ 14 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : +66 38-090-725-6 ,+6662 994 0246 ,+66 85 055 9663 ,
+666 260 99247 , +66 91 426 จัดหาแรงงาน 3268 , +66 62 609 9247
โทรสาร : +663 809 0725 - 6
อีเมล : pctgroup77@gmail.com
pct.brandexdirectory.com
www.pct-business.com
www.pctmanpower.com

แรงงาน หมายถึงอะไร

แรงงาน หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านการบริหารจัดการจนทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ในแนวคิดของวิชาเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ความพยายามของมนุษย์หรือการออกแรง ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผู้ที่ดำเนินการจะได้รับค่าตอบแทน

ซึ่งตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ประชากรในวัยทำงาน ไม่รวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน นักบวช ทหาร ผู้ต้องขังและผู้ประกอบกิจการเพื่อหากำไร ความสามารถในการทำงานเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ

สรุปนิยามความหมายของคำว่า แรงงาน จึงหมายถึงที่ทำงานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าหรือบริการโดยอาศัยทั้งกำลังแรงกายและกำลังความคิด แต่ไม่รวมในด้านของความสามารถในการประกอบการของแต่ละบุคคล ในทางเศรษฐศาสตร์การใช้แรงงานจะต้องเป็นการใช้แรงงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงินหรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นส่วนแรงงานที่ไม่ได้รับผลตอบแทนจะไม่ถือว่าเป็นแรงงาน


บริษัทจัดหาแรงงานไทย รับเหมาแรงงานไทย จัดหาแรงงาน รับประกอบชิ้นงานทุกชนิด รับงานประกอบชิ้นส่วนตามแบบ
พีซีที บิสซิเนส บจก.

 


 


 


สามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://brandexdirectory.com
ภาพโฆษณาที่ลงในหนังสือ The Catalogue

 
บริษัท จัดหางาน พีซีที บิสซิเนส จำกัด

รับเหมาแรงงานไทย จัดหาแรงงานไทย บริษัทจ้างเหมาแรงงาน รับจัดหาแรงงานคนไทย จัดหาพนักงานแรงงาน ผู้ให้บริการเอาท์ซ็อส (Outsoure)  บริษัทสรรหาและว่าจ้างพนักงานคนไทย

บริการรับเหมาแรงงาน ฉะเชิงเทรา, รับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต ฉะเชิงเทรา, รับเหมาประกอบชิ้นงาน ฉะเชิงเทรา, บริษัทจัดหาพนักงาน ฉะเชิงเทรา, ผู้รับเหมาจัดหาแรงงานไทย ฉะเชิงเทรา รับเหมาแรงงานคนไทย บริการรับเหมาแรงงาน และบริการจัดหาแรงงานส่งเข้ายังสถานประกอบการ จัดหาคนตรงงาน ตรงเวลา รับผิดชอบ ในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์

 

 

 

 

สนใจติดต่อ
จัดหางาน พีซีที บิสซิเนส บจก.
23/53 หมู่ 14 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : +66 38-090-725-6 ,+6662 994 0246 ,+66 85 055 9663 ,
+666 260 99247 , +66 91 426 3268 , +66 62 609 9247
โทรสาร : +663 809 0725 - 6
อีเมล : pctgroup77@gmail.com
pct.brandexdirectory.com
www.pct-business.com
www.pctmanpower.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15